پادشاهی‌ اسپانیا – مادرید

تاریخ تاسیس: ۱۲۹۵ هجری‌

آدرس:   ۲۸۰۱۶ CALLE JERES,5-MADRID ESPAIN

کد کشور:  ۰۰۳۴

تلفن:  ۹۱۳۴۵۰۱۱۶ – ۹۱۳۴۵۰۱۱۲  فکس: ۹۱۳۴۵۱۱۹۰

استرالیا – کانبرا

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۱ هجری

آدرس: CULGOA CIRCUIT 25-OMALLEY ACT 2606CANBERRA AUSTRAILI

کد پستی:  ۷۰۵MAWSON-ACT 2607

کد کشور: ۰۰۶۱۲

تلفن: ۶۲۹۰۲۴۲۷-۶۲۹۰۲۴۲۷  فکس: ۶۲۹۰۲۴۳۱ – ۶۲۹۰۲۸۲۵

افغانستان‌- کابل  

تاریخ تاسیس: ۱۳۰۰ هجری‌

آدرس:  Shir Pur SQ . Share Now Ave-E. KABUL AFGHANISTAN

کد کشور:   ۰۰۹۳

تلفن:   ۵-۲۱۰۱۳۹۱   فکس: ۲۱۰۱۳۹۷

امارات‌ متحده‌ عربی‌ – ابوظ‌بی‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۱  هجری‌

آدرس: KARAMA ST.DIPLOMATIC AREA-ABU DAHBI U.A.E

کد پستی:  ۴۰۸۰

کد کشور: ۲-۰۰۹۷۱

تلفن: ۴۴۴۷۶۱۸-۴۴۴۷۶۴۹-۴۴۴۷۶۴۸-۴۴۴۷۶۱۹    فکس:   ۴۴۴۸۷۱۴

وب سایت:  WWW.iranembassy.org.ae

جمهوری‌ اندونزی‌ – جاکارتا

تاریخ:  ۱۳۳۰ هجری‌

آدرس:  ۱۱۰ JL.HOS-COKROAMINOTO,MENTENG-JAKARTA PUSAT 10310 INDONESIA

کد کشور:  ۲۱-۰۰۶۲

تلفن:  ۳۳۱۳۷۸-۳۳۱۳۹۱-۳۳۴۶۳۷-۳۳۰۶۲۳   فکس:  ۳۱۰۷۸۶۰

وب سایت:  WWW.iranembassy.or.id

پادشاهی‌ انگلستان‌ – لندن‌

تاریخ تاسیس:   ۱۲۳۰ هجری‌

آدرس: ۱۶,PRINCES GATE-LONDON S.W.7 ENGLAND

کد کشور: ۲۰۷-۰۰۴۴

تلفن: ۲۲۵۳۰۰۰-۲۲۵۴۰۰۰    فکس:  ۵۸۹۴۴۴۰

وب سایت:  www.iran-embassy.org.uk

جمهوری  شرقی اروگوئه

آدرس: BLUR.ARTIGAS NO.53111300 MONTEVIDEO-URUGUAY

کد کشور:   ۲-۰۰۵۹۸

تلفن:  ۷۱۱۶۶۵۷-۷۱۱۶۶۵۸   فکس: ۷۱۱۶۶۵۹ – ۷۱۲۰۵۴۴

جمهوری اکراین

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰ هجری‌

آدرس:  KRUGLOUNIVERSITETSKAYA ATR.12-UKRAINE.KIVE 252024

کد کشور : ۴۴-۰۰۳۸۰

تلفن :   ۲۲۹۴۳۵۳-۲۲۹۳۶۱۰-۲۲۹۴۴۶۳   فکس:  ۲۲۹۳۲۵۵

جمهوری‌ اوگاندا-کامپالا

تاریخ تاسیس:   ۱۳۷۵ هجری

آدرس: PLOT NO.9,BANDALI RISE,BUGOLobI

کد کشور: ۰۰۲۵۶۴۱

تلفن:   ۲۲۱۶۸۹-۲۲۱۶۴۶    فکس:   ۲۲۳۵۹۰

جمهوری ایتالیا

تاریخ تاسیس:  ۱۳۳۸ هجری

آدرس:  PIAZZA DIAZ,NO.6-20123 MILANO ITALY

کد پستی:  ۲۰۱۲۳

کد کشور:  ۰۲-۰۰۳۹

تلفن:  ۷۲۰۰۱۱۸۹ – ۸۶۰۶۴۶   فکس:  ۷۲۰۰۱۱۸۹ – ۸۶۴۶۷۸۶۶

جمهوری‌ ایرلند -دوبلین‌

تاریخ تاسیس:  ۱۳۶۲ هجری

آدرس:   ۷۲,MOUNT MERRION AVE.-BLACKROCK,CO.DUBLIN -IRELAND

کد کشور:  ۱-۰۰۳۵۳

تلفن:   ۲۸۸۵۸۸۱-۲۸۸۰۲۵۲-۲۸۸۲۹۶۷-۲۸۸۵۸۸۶  فکس:   ۲۸۳۴۲۴۶

وب سایت:  HTTP: //WWW.IRANEMBASSY.IE

بحرین‌ -منامه‌

تاریخ تاسیس:  ۱۳۵۰ هجری‌

آدرس:  ENT.1034-VILLA NO.1&2 ROAD 3221 AREA 332 MAHOOZ-MANAMA-STATE OF BAHRAIN

کد پستی:   ۲۶۳۶۵

کد کشور:  ۰۰۹۷۳

تلفن:  ۱۷۷۲۲۴۰۰ – ۱۷۷۲۲۸۸۰  فکس: ۱۷۷۲۲۱۰۱

جمهوری‌ برزیل‌ – برازیلیا

تاریخ تاسیس: ۱۳۲۲ هجری

آدرس:   SES AVE.DAS NACOES LOTE 31 70-421-900-BRASILIA DF

کد کشور: ۶۱-۰۰۵۵

تلفن:  ۲۴۲۵۹۱۵-۲۴۲۵۱۲۴-۲۴۲۵۷۳۳     فکس:  ۲۴۴۹۶۴۰

وب سایت: www.webiran.org.br

پادشاهی‌ بلژیک‌-بروکسل‌

تاریخ تاسیس:  ۱۲۶۸ هجری‌

آدرس:   ۴۱۵,AVE,DE TERVUREN 1150-BRUXELLES -BELGIQUE

کد پستی:   ۳۴

کد کشور:  ۲-۰۰۳۲

تلفن: ۷۶۲۳۷۴۵-۷۶۲۳۷۹۹-۷۶۲۳۷۷۱     فکس: ۷۶۲۳۹۱۵

جمهوری بلغارستان

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۱ هجری

آدرس: ۷۷,BLVD.VASSIL-LEVSLI-SOFIA BULGARIA

کد کشور: ۲-۰۰۳۵۹

تلفن: ۹۸۷۶۱۷۳-۸۷۴۵۰۳-۹۸۷۸۸۵۴۶   فکس: ۹۸۰۲۲۶۰

جمهوری بنگلادش

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۳ هجری

آدرس:  HOUSE NO.7,ROAD NO.6 BARIDHARA,DHAKA,BANGLADESH

کد کشور: ۰۲-۰۰۸۸

تلفن: ۸۸۲۵۹۴۸ – ۸۸۲۵۸۹۶ – ۹۸۹۶۶۶۴ – ۹۸۹۶۷۵۴   فکس: ۸۸۲۸۷۸۰

جمهوری‌ بوسنی‌ وهرزه‌ گوین‌ -سارایوو

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۲ هجری

آدرس:  OBALA MAKA DIZDARA 6 71000-SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA

کد کشور: ۷۱-۰۰۳۸۷

تلفن: ۶۵۰۲۱۰-۶۵۰۲۱۴   فکس: ۶۶۳۹۱۰

جمهوری‌ اسلامی‌ پاکستان‌ – اسلام‌ آباد

تاریخ تاسیس: ۱۳۲۶ هجری

آدرس:   STR.NO.2,SECTOR G-5/1 DIPLOMATIC ENCLAVE -ISLAMABAD PAKISTAN

کد کشور: ۵۱-۰۰۹۲

تلفن: ۲۷۶۲۷۰-۲۷۶۲۷۱-۲۷۶۲۷۲-۲۷۹۵۸۲   فکس: ۸۲۴۸۳۹

جمهوری‌ پرتغال‌-لیسبون‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۲ هجری‌

آدرس:  RUA ALTO DO DUQUE ,94,1400-LISBOA PORTUGAL

کد پستی: ۲۱-۰۰۳۵۱

تلفن: ۳۰۱۱۰۸۷۱-۳۰۱۰۷۰۶-۳۰۱۷۱۹۷-۳۰۱۱۵۶۰

جمهوری‌ تاجیکستان‌ – دوشنبه‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰ هجری

آدرس:   NO.18 TEHRAN ST.-DOSHANBEH -TAJIKESTAN

کد پستی: ۷۳۴۰۲۵

کد کشور: ۰۰۹۹۲۳۷۲

تلفن: ۲۱۰۰۷۲-۲۱۰۰۷۳-۲۱۰۰۷۴   فکس: ۵۱۰۰۸۹

جمهوری‌ تاجیکستان‌ – دوشنبه‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰ هجری

آدرس:   NO.18 TEHRAN ST.-DOSHANBEH -TAJIKESTAN

کد پستی: ۷۳۴۰۲۵

کد کشور: ۰۰۹۹۲۳۷۲

تلفن: ۲۱۰۰۷۲-۲۱۰۰۷۳-۲۱۰۰۷۴    فکس: ۵۱۰۰۸۹

جمهوری‌ متحده تانزانیا -دارالسلام

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۲ هجری‌

آدرس:  KINONDONI – DAHOMI-PLOT NO: 17-DOR-ES-SALAM: 84 TANZANIA

کد پستی: ۵۸۰۶

کد کشور: ۲۲-۰۰۲۵۵

تلفن: ۲۶۶۶۸۶۶ – ۲۶۶۶۸۴۳    فکس: ۲۶۶۶۷۴۳

پادشاهی‌ تایلند-بانکوک‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۴۰هجری

آدرس:   Sukhumvit Road ( Between Soi 22 – 24 ) – 602-Klongtoet. Wahana . BANGKOK 10110 THAILAND

کد کشور: ۲-۰۰۶۶

تلفن: ۲۵۹۰۶۱۱-۲۵۹۰۶۱۲-۲۵۹۰۶۱۳-۲۶۹۷۹۰-۲۶۱۹۷۹     فکس: ۲۵۹۹۱۱۱

وب سایت: http: //www.iranembassy.or.th

جمهوری ترکیه

تاریخ تاسیس: ۱۳۰۲ هجری

آدرس:    NO.1/2 ANKARA CAD.CAGALOGLOU-ISTANBUL TURKEY

کد کشور: ۲۱۲-۰۰۹۰

تلفن: ۵۱۳۸۲۳۰-۵۱۳۸۲۳۱-۵۱۳۸۲۳۲۵۱۳۸۲۳۳-۵۲۷۹۵۲۹    فکس: ۵۱۱۵۲۱۹

جمهوری‌ ترکمنستان‌ -عشق‌ آباد

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰ هجری

آدرس:   R.AWARAGAT Y NQA TEMNPR3EBA N=3-ASHKH ABAD

کد کشور: ۱۲-۰۰۹۹۳

تلفن: ۳۵۰۲۳۷-۲۴۴۶۶۱۱-۲۴۹۷۰۷    فکس: ۳۵۰۵۶۵

سازمان کنفرانس اسلامی‌ – جده‌

آدرس  AL-HAMRA DIST-AL IKHLAS ST.-ALKARAM ST.NO.3 JADDAH

کد پستی: ۱۴۷۶۶

کد کشور: ۲-۰۰۹۶۶

تلفن: ۶۶۵۹۶۲۸-۶۶۷۵۸۱۵    فکس: ۶۶۷۳۵۴۲

جمهوری‌ سنگال‌ -داکار

تاریخ تاسیس: .۱۳۵ هجری‌

آدرس: RUE AX8-POINT E BP 735-DAKAR SENEGAL

کد پستی: ۷۳۵

کد کشور: ۲-۰۰۲۲۱

تلفن: ۸۲۵۲۵۲۸-۸۲۵۲۹۸۲-۸۲۴۰۵۲۲    فکس: ۸۲۴۲۳۱۴

سوئد

تاریخ تاسیس: ۱۲۹۷هجری‌

آدرس: VASTRA YTTRINGE GARD ELFVIKS VAGEN,181 LIDINGO STOCHKHOLM-SWEDEN

کد پستی: ۶۰۳۱

کد کشور: ۸-۰۰۴۶

تلفن: ۷۶۵۰۸۲۹-۷۶۵۳۱۷۴-۷۶۶۶۰۹-۷۶۷۷۹۲۹     فکس: ۷۶۵۳۱۱۹

جمهوری‌ فدرال‌ سوییس‌ -برن‌

تاریخ تاسیس: ۱۲۹۸ هجری‌

آدرس: THUNSTRASSE 68-3006 BERN

کد پستی: ۲۳۱

کد کشور: ۳۱-۰۰۴۱

تلفن: ۳۵۱۰۸۰۱-۳۵۱۰۸۰۲    فکس: ۳۵۱۵۶۵۲

وب سایت: WWW.BLUEWIN.CH

سودان

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۱ هجری‌

آدرس: HOUSE NO.4 SQUARE 15 MOGHREN NEAR TO SUDANESE-AGRICULTURE BANK KHARTOUM SUDAN

کد پستی: ۱۰۲۲۹

کد کشور: ۰۰۲۴۹۱۸۳

تلفن: ۷۸۱۴۹۰-۷۷۵۸۰۸-۷۷۸۶۷۶-۷۸۳۰۶۶    فکس: ۷۷۸۶۶۸

جمهوری‌ عربی‌ سوریه‌-دمشق‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۲۷ هجری‌

آدرس: AUTOSTARD,AL-MAZZEH,NEAR RAZI HOSPITAL DAMASCUS-SIRIA

کد پستی: ۲۶۹۱

کد کشور: ۱۱-۰۰۹۶۳

تلفن: ۶۱۱۷۶۷۵-۶۱۱۶۴۵۹-۶۱۱۲۳۷۸-۶۱۱۰۵۹۴   فکس: ۶۱۱۰۹۹۷

سری لانکا

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۴ هجری‌

آدرس: NO5 . INDEPENDENCE AVENUE. COLOMBO 7

کد کشور: ۱۱-۰۰۹۴

تلفن: ۲۶۸۱۰۱ – ۲۶۸۱۰۱۹   فکس: ۲۶۸۱۰۱۷

هلند

تاریخ تاسیس: ۱۲۸۱ هجری

آدرس: DUINWEG 24,2585 JX THE HAGUE

کد پستی: ۸۵۵۶۷

کد کشور: ۰۰۳۱۷۰

تلفن: ۳۵۴۸۴۸۳-۳۲۹۸۱۵۵   فکس: ۳۵۰۳۲۲۴

هنگ کنگ – هنگ کنگ

تاریخ تاسیس: بازگشایی حدود ۱۳۸۲ هجری‌

آدرس: Unit 2402 – 03 ON 24/F Office Tower, Convention Plaza, No. 1

کد کشور: ۰۰۸۵۲

تلفن: ۲۸۴۵-۸۰۰۲   فکس: ۲۸۴۵-۸۰۰۱

وب سایت: www.iranconsulate.org.hk

جمهوری‌ هند -بمبی‌

تاریخ تاسیس: حدود ۱۲۲۵ هجری‌

آدرس: SWAPNALOK,1 FLOOR 47 LAXMIBAI JAGMOHANDAS ROADJAGMOHANDAS ROAD

کد کشور: ۰۰۹۱۲۲

تلفن: ۳۶۳۰۰۷۳-۳۶۳۴۱۰۲-۳۶۳۱۰۲۹   فکس: ۳۶۳۷۰۰۲

جمهوری‌ یمن‌-صنعا

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۱

آدرس: سفاره الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه – شارع دمشق – شارع حده – صنعا – الجمهوریه الیمنیه

کد پستی: ۱۴۳۷

تلفن: ۴۱۳۵۵۲ -۴     فکس: ۴۱۴۱۳۹

وب سایت: http: //www.iranyemen.com.ye

یونان

تاریخ تاسیس: ۱۳۳۹ هجری‌

آدرس: ADDRESS : 16 STRATIGOU KALARI ST.PALEO PSYCHICO- ATHENS 15452 GREECE

کد پستی: ۱۵۴۵۲

تلفن: (۰۰۳۰۱)۶۷۴۱۷۰۶-۶۷۴۴۳۶-۶۴۷۱۷۸۳   فکس: (۰۰۳۰۱)۶۴۷۷۹۴۵

مجارستان 

تاریخ تاسیس: ۱۳۴۸ هجری‌

آدرس: GABOR ARON 43-BUDAPEST II HUNGRY

کد پستی: ۱۳۷۲

کد کشور: ۱-۰۰۳۶

تلفن: ۳۲۶۹۲۰۹-۳۲۶۹۲۱۰   فکس: ۳۲۶۸۱۰۰

جمهوری‌ عربی‌ مصر -قاهره‌

تاریخ تاسیس: .۱۳هجری‌

آدرس: ۱۲ RIFAA ST.DOKKI-GIZA

کد کشور: ۲-۰۰۲۰

تلفن: ۷۴۹۶۸۲۰-۷۴۸۷۲۳۷-۷۴۸۷۶۴۱-۷۴۸۶۴۰۰-۷۴۸۶۴۹۲   فکس: ۷۴۹۶۸۲۱-۷۴۸۷۶۲۶-۴۱۵۹۳۹۹

جمهوری‌ مقدونیه‌ -اسکوپیه‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۲ هجری

آدرس: GEORGI PESHKOV ST.NO.6-SKOPJE

جمهوری‌ مکزیک‌ -مکزیکوسیتی‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۴ هجری

آدرس: PASED DE LA REFORMA 2350 COL.LOMAS ALTAS-MEXICO 10 DF. C.P.11950

کد کشور: ۰۰۵۲۵۵

تلفن: ۹۱۷۲۲۶۹۱ – ۹۱۷۲۲۶۹۲   فکس:۹۱۷۲۲۶۹۴

پادشاهی‌ نروژ-اسلو

تاریخ تاسیس: ۱۳۴۲ هجری

آدرس: DARMMENSVEIEN 88E,0244-OSLO,2 NORWAY

کد کشور: ۲۲-۰۰۴۷

تلفن: ۵۵۲۴۰۹-۵۵۲۸۱۴   فکس: ۵۵۴۹۱۹

جمهوری‌ نیجر-نیامی‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۲ هجری‌

آدرس: ۱۱,RUE DE LA PRESIDENCE-NIAMEY NIGER

کد پستی: ۱۰۵۴۳

کد کشور: ۰۰۲۲۷

تلفن: ۷۲۲۱۹۸-۷۲۲۱۴۵    فکس: ۷۲۲۸۱۰

واتیکان‌ -واتیکان‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۳۲ هجری

آدرس: VIA BRUXELLES 57 00198 ROME ITALY

کد کشور: ۰۰۳۹۶

تلفن: ۸۴۵۰۴۴۳

جمهوری‌ ونزویلا-کاراکاس‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۱ هجری

آدرس: URB.VALLE ARRIBA CALLE KEMAL ATATUTK(ANT ES CALLE LA VUELTA DEL ZORRO)QUINTA OMMAT

کد پستی: ۶۸۴۶۰

کد کشور: ۰۰۵۸۲۱۲

تلفن: ۹۹۱۸۲۶۸   فکس: ۹۹۲۹۹۸۹

جمهوری ویتنام

آدرس: ۵۴ TRAN PHU ST

کد پستی: ۷۱

کد کشور: ۰۰۸۴۴

تلفن: ۸۲۳۲۰۶۸-۸۲۳۲۰۶۹    فکس: ۸۲۳۲۱۲۰

جمهوری‌ تونس‌ -تونس‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۳۶ هجری

آدرس: ۱۰,RUE DOCTEUR BURNET BELVEDERE MUTUELLEVILLE BELVEDERE -TUNIS TUNISE

کد پستی: ۲۷۶

کد کشور: ۰۰۲۱۶

تلفن: ۷۹۰۰۸۴-۷۹۱۰۱۸     فکس: ۷۹۳۱۷۷

جمهوری‌ چک‌ -پراگ‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۲۵ هجری

آدرس: NA ZATOYCE 18-PRAGUE 6 16000

کد کشور: ۰۰۴۲۰

تلفن: ۵-۲۲۰۵۷۰ ۴۵۴    فکس: ۲۳۳۳۸۰۲۵۵

جمهوری خلق چین

تاریخ تاسیس: سال‌۱۳۵۰

آدرس: SAN LI TUN DON LUI JIE,NO.13-BEIJING P.R OF CHINA

کد کشور: ۹۵-۰۰۷۰

تلفن: ۶۵۳۲۴۸۷۰ -۷۳, ۶۵۳۲۱۸۸۱ , ۶۵۳۲۲۰۴۰   فکس: ۶۵۳۲۱۴۰۳

وب سایت: http: //www.iranembassyinchina.org

پادشاهی‌ دانمارک‌ -کپنهاگ‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۳۸ هجری

آدرس: Suanemolley Vej 48-Copenhagen O 2100

کد کشور: ۰۰۴۵

تلفن: ۳۹۱۶۰۰۷۱ – ۳۹۱۶۰۰۷۵    فکس: ۳۹۱۶۰۰۷۵

وب سایت: http: //www.iran-embassy.dk

جمهوری‌ فدرایتو روسیه‌ -مسکو

تاریخ تاسیس: ۱۲۳۰ هجری‌

آدرس: POKROVSKY BOULEVARD NO.7-RUSSIA MOSCOW

کد پستی: ۱۱۷۲۹۲

کد کشور: ۹۵-۰۰۷۰

تلفن: ۹۱۷۷۲۸۲-۹۱۷۸۴۴۰-۹۱۷۰۰۳۹-۹۱۷۹۲۰۴   فکس: ۲۳۰۲۸۹۷

جمهوری‌ رومانی‌ -بوکارست

تاریخ تاسیس: ۱۲۸۰ هجری

آدرس: ۳۹ Lascar Catargiu Blvd Sector 1-BUCHAREST 71112 ROMANIA

کد پستی: ۷۱۲۷۷

کد کشور: ۰۰۴۰۲۱

تلفن: ۳۱۲۰۴۹۳-۳۱۲۰۶۱۲-۳۱۲۰۴۹۴-۳۱۲۰۴۹۵    فکس: ۳۱۲۰۴۹۶

وب سایت: http: //www.iranembassy.ro

زلاند نو -ویلینگتن‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۷ هجری‌

آدرس: ۱۵۱-TE ANAU ROAD ROSENEATH-WELLINGTON NEW ZEALAND

کد پستی: ۱۰۲۴۹

کد کشور: ۴-۰۰۶۴

تلفن: ۳۸۶۲۹۷۶-۳۸۶۲۹۸۳    فکس: ۳۸۶۳۰۶۵

وب سایت: http: //www.iranembassy.org.nz

زیمبابوه- حراره‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۱ هجری

آدرس: ۸,ALLLAN WLSON AVE.BELGARAVIA-HARARE ZIMBABWE

کد کشور: ۴-۰۰۲۶۳

تلفن: ۲۵۰۲۸۶-۷۲۶۹۴۲-۷۲۲۱۴۰-۷۲۱۰۴۱    فکس: ۷۲۳۰۷۲

ایمیل: http: //iranembassy

امپراتوری‌ ژاپن‌ -توکیو

تاریخ تاسیس: ۱۳۰۹ هجری‌

آدرس: ۳-۱۰-۳۲MINAMI-AZABU,MINATO-KU-TOKYO 106 JAPAN

کد پستی: ۳۴۴۸۹۰۲۲

کد کشور: ۳۳-۰۰۸۱

تلفن: ۳۴۴۶۸۰۱۱-۳۴۴۶۸۰۱۵-۳۴۴۶۸۰۱۴-۳۴۴۶۸۰۱۳-۳۴۴۶۸۰۱     فکس: ۳۴۴۶۸۰۲۱-۳۴۴۶۸۰۲۳-FAX CON.3448902

وب سایت: WWW.2.GOL.COM/USER/SJEI

جمهوری‌ ساحل‌ عاج‌ -ابیجان‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۷ هجری‌

آدرس: BOULVARD DE FRANCE,ENFACE DECAMPUS UNIVERSITE DE COCODY RUE BELIER VILLA NO.1

کد کشور: ۰۰۲۲۵

تلفن: ۴-۲۲۴۸۰۱۹۰    فکس: ۲۲۴۸۰۵-۲۲۴۱۰۰ 

جمهوری‌ گرجستان‌ -تفلیس‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۷ هجری‌

آدرس: ۸۰,CHAVCHAVADZEH ST. ,TBILISI,GEORGIA

کد کشور: ۵۳۲-۰۰۹۹

تلفن: ۹۱۳۶۵۶-۶۰    فکس: ۹۱۳۶۲۸

جمهوری‌ گینه‌ -کوناکری‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۲ هجری

آدرس: DONKA-CITE NINISTERIELLE-B.P: 310-CONAKRY-R.GUINEE

کد پستی: ۳۱۰

کد کشور: ۰۰۲۲۴۱۱

تلفن: ۲۲۰۱۸۶-۲۲۰۱۹۷    فکس:۸۴۶۵۶۳

جمهوری‌ لیبی‌ -ط‌رابلس‌

عنوان نمایندگی: سفارت‌

رئیس نمایندگی: آقای‌ جابر انصاری-سفیر

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۸ هجری‌

آدرس: JAMAHIRIYA ST.NEXT TO THE NEW BRIDGE-TRIPOLI LIBYA

کد پستی: ۶۱۸۵

کد کشور: ۰۰۲۱۸۲۱

تلفن: ۳۶۰۹۵۵۲     فکس: ۳۶۱۱۶۷۴

جمهوری‌ ماداگاسکار-تاناناریو

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۱ هجری

آدرس: LOT 11 L 43 TER ANKADIVATO-ANTANANARIO(101)MADAGASCAR

کد پستی: ۳۹۲۰

کد کشور: ۰۰۲۶۱۲۰

تلفن: ۲۲۲۸۵۲۷-۲۲۲۸۶۳۹      فکس: ۲۲۲۲۲۹۸

پادشاهی‌ مالزی‌ -کوالالامپور

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۱ هجری‌

آدرس: ۱,LORONG U THANT 1 OFF JALAN U THANT 55000-KUALALAMPUR-MALASIA

کد کشور: ۰۰۶۰۳

تلفن: ۴۵۱۴۸۳۰-۴۵۱۴۸۲۴     فکس: ۴۵۶۲۹۰۴

جمهوری‌ مالی‌ -باماکو

آدرس: HIPPO DROME AVE.AL QOODS-BAMAKO MALI

کد پستی: ۲۱۳۶

کد کشور: ۰۰۲۲۳

تلفن: ۲۱۷۶۳۸-۲۱۳۵۹۳-۲۱۱۷۲۶    فکس: ۲۱۰۷۳۱

پادشاهی‌ مراکش‌ -رباط‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۳۶ هجری

آدرس: Av. Imam Malek . Rue Kadi-Mohammad Achour . Souissi

کد کشور: ۰۰۲۱۲۳۷

تلفن: ۷۵۰۳۵۳ – ۶۵۹۱۲۱ – ۷۵۲۱۶۷    فکس: ۶۵۹۱۱۸

صربستان و مونته نگرو‌ -بلگراد

تاریخ تاسیس: ۱۳۲۵ هجری‌

آدرس: LJUTICE BOGDANA 40,-11000 BELGRADE,-SERBIA and MONTENEGRO

کد کشور: ۱۱-۰۰۳۸۱

تلفن: ۳۶۷۴۳۶۰    فکس: ۳۶۷۴۳۶۳

جمهوری‌ عراق‌ -بغداد

تاریخ تاسیس: ۱۳۰۸ هجری

آدرس: SSAALEHHIYEH-KARAADEH MARYAM-BAGHDAD IRAQ

کد پستی: ۳۹۰۹۵

کد کشور: ۴۱-۰۰۹۶

تلفن: ۸۸۴۳۰۳۳-۸۸۵۲۲۹۷    فکس: ۵۳۷۵۶۳۶

پادشاهی‌ عربستان‌ سعودی‌ -ریاض

تاریخ تاسیس: (تــاسال‌۱۳۶۴،سفارتخانه‌ درجده‌ مستقربود

آدرس: KINGDOM OF SAUDIA ARABIA

کد پستی: ۹۴۳۹۴

کد کشور: ۱-۰۰۹۶۶

تلفن: ۴۸۸۱۹۱۶-۴۸۸۱۹۳۱-۴۸۸۴۰۰۲۷     فکس: ۴۸۸۱۸۹۰

سلط‌نت‌ عمان‌ -مسقط‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۰ هجری‌

آدرس: AL KHUWAIR .MUSCAT-DIPLOMATIC CITY

کد پستی: ۶۱۵۵

کد کشور: ۰۰۹۶۸

تلفن: ۶۹۶۹۴۴-۶۹۶۹۴۷    فکس: ۶۹۶۸۸۸

وب سایت: www.iranembassy.gov.om

جمهوری‌ غنا-اکرا

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۱ هجری

آدرس: NO.12 ARKUSAH ST.AIRPORT RESIDENTIAL AREA-ACCRA NORTH GHANA

کد پستی: ۱۲۶۷۳

کد کشور: ۲۱-۰۰۲۳۳

تلفن: ۷۷۷۰۴۳-۷۷۴۴۷۴-۷۶۰۵۲۱-۷۶۰۵۲۲      فکس: ۷۷۷۰۴۳

جمهوری‌ فرانسه‌ -پاریس‌

تاریخ تاسیس: ۱۲۳۵ هجری‌

آدرس: ۴,AVE.DIENA 75016 PARIS (DEP.CONSULARE)RUE FRESNEL 75016-PARIS-FRANCE

کد کشور: ۱-۰۰۳۳

تلفن: ۴۰۶۹۷۹۰۰    فکس: ۴۰۷۰۰۱۵۷

وب سایت: www.amb-iran.fr

جمهوری‌ فنلاند -هلسینکی‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۲ هجری‌

آدرس: EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRANKULOSAARENTIE 9, 00570-BERTEL JUNGINTIE 4HELSINKI FINLAND

کد کشور: ۹-۰۰۳۵۸

تلفن: ۶۸۶۹ ۲۴۰       فکس: ۶۸۶۹ ۲۴۱۰

وب سایت: http: //www.IRAN.FI

جمهوری‌ فیلیپین‌ -مانیل‌

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۵ هجری

درس: ۲۲۲۴ PARAISO ST.CORNER PASAY ROAD,DASMARINAS VILLAGE-MAKATI CITY,METRO MANILA,PHILIPPINES

کد پستی: ۱۶۲۹

کد کشور: ۲-۰۰۶۳

تلفن: ۸۸۸۴۷۵۷-۸۸۸۴۷۵۸-۸۸۸۴۷۵۹     فکس: ۸۸۸۴۷۷۷

وب سایت: WWW.IRANEMBASSY.ORG.PH

جمهوری‌ قبرس-نیکوزیا

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۷ هجری‌

آدرس: ۸,ELIAS PAPAKYRIAKO STR.ACOPOLIS-NICOSIA CYPRUS

کد پستی: ۸۱۴۵

کد کشور: ۷۲-۰۰۳۵

تلفن: ۳۱۴۴۵۹-۳۱۵۸۹۶    فکس: ۳۱۵۴۴۶

پادشاهی‌ اسپانیا – مادرید

تاریخ تاسیس: ۱۲۹۵ هجری‌

آدرس: ۲۸۰۱۶ CALLE JERES,5-MADRID ESPAIN

کد کشور: ۰۰۳۴

تلفن: ۹۱۳۴۵۰۱۱۶ – ۹۱۳۴۵۰۱۱۲    فکس: ۹۱۳۴۵۱۱۹۰