جهت رزرو بلیط قطار با سرکار خانم زارعی تماس حاصل فرمایید .
۰۹۹۰۲۵۲۳۴۸۰
تماس فقط در ساعات کاری دفتر
صبح از ۰۸:۳۰ الی ۱۳
عصر از ۱۶:۳۰الی ۱۹:۳۰
ساعات حرکت قطارهای مسیر جنوب به تهران ومشهدوبالعکس

 

 

نوع قطار

ساعت حرکت

مسیر

۶ تخته ۱۲:۴۰ خرمشهر-تهران
درجه ۲ ۱۱:۳۰ اهواز-تهران

                     درجه ۲

   ۱۳:۲۰

اهواز –تهران
 ۳ تخته و۶ تخته ۱۴:۵۰ اهواز-تهران
۶ تخته ۱۳:۵۰ شوشتر-تهران
درجه ۲ ۱۳:۵۸ اندیمشک –تهران
درجه ۲ ۱۵:۴۸ اندیمشک-تهران
      ۶ تخته ۱۵:۵۰ اندیمشک-تهران
۴ تخته ۱۹:۵۰ اندیمشک-تهران
درجه ۲ ۱۲:۳۰ تهران-اهواز
     ۶ تخته و۳ تخته ۱۵:۳۰ تهران-اهواز
۴ تخته ۱۸:۲۰ تهران-اهواز
۶ تخته ۱۵:۳۰ تهران-خرمشهر
درجه ۲ ۱۲:۳۰ تهران-اندیمشک
۶ تخته ۱۹:۳۰ تهران-اندیمشک
۶ تخته و ۴ تخته ۱۰:۵۰_۱۶:۴۰ اهواز-مشهد
  ۶تخته و ۴تخته ۱۲:۵۰ اهواز-مشهد
۶ تخته ۱۱:۰۰ شوشتر-مشهد
۶ تخته ۱۳:۰۵ اندیمشک-مشهد
۶ تخته

    ۱۵:۰۵

اندیمشک-مشهد
 ۶ تخته و۴ تخته ۲۳:۰۵_۶:۳۰ مشهد-اهواز
۶ تخته ۲۳:۰۵ مشهد_شوشتر
۶ تخته ۲۳:۰۵ مشهد-اندیمشک

 

هواپیمایی طلوع یاران سفر خوشی برایتان آرزومند است .

آدرس : خوزستان – دزفول – خیابان شریعتی – تقاطع خیابان حافظ – شماره ۱۰۷
تلفنهای تماس : ۴۲۲۴۰۰۴۰– ۰۶۱     ۴۲۲۴۰۳۹۹– ۰۶۱
فکس : ۴۲۲۲۵۴۰۰–۰۶۱