پیکاپ پاسپورت چیست ؟
از آنجایی که جهت درج ویزا نیازی به حضور شخص نیست، پاسپورت ها می توانند از طریق نماینده به سفارت تحویل داده شوند. پروسه ی ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شحص پیکاپ گفته می شود. از مزایای پیکاپ هزینه پایین آن نسبت به هزینه ی اقامت در کشور مقصد می باشد ‌ پس از اینکه فرد نسبت به درخواست ویزا اقدام می نماید دو حالت ممکن است پیش بیاید: موافقت با درخواست ویزا یا عدم موافقت نسبت به این درخواست. آنچه که مسلم است در حالت دوم فرد باید با توجه به علت مردود شدن درخواست، درصدد رفع آن براید و سپس مجدداً اقدام کند. در حالت اول، پس از اینکه درخواست ویزای فرد از سوی سفارت مورد قبول قرار می گیرد، باید پاسپورت به سفارت ارسال شود تا ویزا ضمیمه ی پاسپورت شود و بتواند به کشور مورد نظر مسافرت کند. به این مرحله ی اخیر، یعنی ضمیمه شدن ویزا به پاسپورت اصطاحاً پیکاپ (Pick Up) گفته می شود.
پیکاپ پاسپورت آمریکا در دبی:

طبق قانون سفارت برای پیکاپ پاسپورت هایی که در سال ۲۰۱۳ مصاحبه شده و ویزای آنها مورد تایید جهت صدور واقع شده اند، EMPOST  دبی برای تحویل پاسپورت به سفارت مشخص شده است. معمولا نیازی به الصاق مدارک در این مرحله نیست هرچند توصیه می شود نسخه ی برگه زرد و فرم DS 160مسافران تحویل داده شود.  در صورتی که تاریخ مصاحبه به پیش از سال ۲۰۱۳ باشد، ارسال برگه زرد به همراه پاسپورت الزامی است. این پاسپورت ها باید به جای تحویل به EMPOST  به منشی سفارت تحویل داده شوند. مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین ۱ تا ۲ هفته کاری متغیر است .

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت آمریکا:
 • ویزا های توریستی: اصل پاسپورت+ برگه زرد+ CONFIRMATION DS 160
 • ویزاهای دانشجویی : اصل پاسپورت+ برگه زرد+ کپی I20+ CONFIRMATION PAGE DS 160
 • ویزاهای کاری: اصل پاسپورت+ کپی دعوتنامه شغلی
 • ویزاهای سال ۲۰۱۲ به قبل: اصل پاسپورت+ اصل برگه زرد یا صورتی FILE NOMBER

مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین ۱ تا ۲ هفته کاری متغیر است .

پیکاپ پاسپورت انگلیس در آنکارا:
حضور متقاضیان در روز مصاحبه جهت انگشت نگاری و تحویل مدارک الزامیست و سفارت انگلیس (WORLD BRIDGE )  اصل پاسپورت را از متقاضی دریافت میکند و روزی که مدارک آمادۀ پیکاپ هستند اصل تمامی این مدارک را نماینده ی رسمی این مرکز دریافت میکند.  به علت اینکه سفارت انگلیس اصل پاسپورت مسافر را نگه میدارد مسافران بدون پاسپورت و با دریافت برگۀ عبور از سفارت خانه های ایران واقع در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردنند.
مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت انگلیس:
 •  اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس.
 •  اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی.

 

پیکاپ پاسپورت کانادا در آنکارا:

بعد از درخواست ویزای کانادا، سفارت جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت کانادا در آنکارا ببرد. در صورت تمایل انجام این کار به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است> برای این کار متقاضی باید فرم وکالت را به همراه مدارک مذکور به نماینده خود بدهد. لازم به ذکر است که در صورت اقدام به پیکاپ ویزا به صورت غیرحضوری حتماً باید پاسپورت افراد بالای ۱۸ سال امضا داشته باشد و دقیقاً با امضای داخل فرم وکالت تطبیق داشته باشد.

مدارک لازم برای پیکاپ ویزاهای غیر مهاجرتی: پاسپورت به همراه امضای داخل آن، پرینت ایمیل سفارت، فرم وکالت به ضمیمه ی امضاوی که مطابق امضای پاسپورت باشد.

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی: پاسپورت ها با امضا، پرینت ایمیل سفارت، دو قطعه عکس ۳٫۵* ۴٫۵  با پشت زمینه سفید، وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی در صفحه ی آخر ایمیل، و امتضای متقاضی اصلی در صفحه ی آخر پرینت ایمیل.

پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا :
بعد از درخواست ویزای کانادا، سفارت جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت کانادا در آنکارا ببرد. در صورت تمایل انجام این کار به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است> برای این کار متقاضی باید فرم وکالت را به همراه مدارک مذکور به نماینده خود بدهد. لازم به ذکر است که در صورت اقدام به پیکاپ ویزا به صورت غیرحضوری حتماً باید پاسپورت افراد بالای ۱۸ سال امضا داشته باشد و دقیقاً با امضای داخل فرم وکالت تطبیق داشته باشد. مدارک لازم برای پیکاپ ویزاهای غیر مهاجرتی: پاسپورت به همراه امضای داخل آن، پرینت ایمیل سفارت، فرم وکالت به ضمیمه ی امضاوی که مطابق امضای پاسپورت باشد. مدارک لازم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی: پاسپورت ها با امضا، پرینت ایمیل سفارت، دو قطعه عکس ۳٫۵* ۴٫۵  با پشت زمینه سفید، وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی در صفحه ی آخر ایمیل، و امتضای متقاضی اصلی در صفحه ی آخر پرینت ایمیل.
مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ ویزای کانادا :
مدارک لازم برای پیکاپ ویزاهای غیر مهاجرتی: پاسپورت به همراه امضای داخل آن، پرینت ایمیل سفارت، فرم وکالت به ضمیمه ی امضائی که مطابق امضای پاسپورت باشد.
مدارک لازم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی: پاسپورت ها با امضا، پرینت ایمیل سفارت، دو قطعه عکس ۳٫۵* ۴٫۵  با پشت زمینه سفید، وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی در صفحه ی آخر ایمیل، و امضای متقاضی اصلی در صفحه ی آخر پرینت ایمیل.

پیکاپ ویزای امریکا در دبی :
طبق قانون سفارت برای پیکاپ ویزا های اشخاصی که در سال ۲۰۱۳ مصاحبه داده اند و ویزای آنها مورد تایید جهت صدور واقع شده اند، EMPOST  دبی برای تحویل ویزا به سفارت مشخص شده است. معمولا نیازی به الصاق مدارک در این مرحله نیست هرچند توصیه می شود نسخه ی برگه زرد و فرم DS 160مسافران تحویل داده شود.  در صورتی که تاریخ مصاحبه به پیش از سال ۲۰۱۳ باشد، ارسال برگه زرد به همراه پاسپورت الزامی است. این پاسپورت ها باید به جای تحویل به EMPOST  به منشی سفارت تحویل داده شوند. مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین ۱ تا ۲ هفته کاری متغیر است .

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزای امریکا :

 • ویزا های توریستی: اصل پاسپورت+ برگه زرد+ CONFIRMATION DS 160
 • ویزاهای دانشجویی : اصل پاسپورت+ برگه زرد+ کپی I20+ CONFIRMATION PAGE DS 160
 • ویزاهای کاری: اصل پاسپورت+ کپی دعوتنامه شغلی
 • ویزاهای سال ۲۰۱۲ به قبل: اصل پاسپورت+ اصل برگه زرد یا صورتی FILE NOMBER

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای امریکا :

 • برگه تعیین وقت ملاقات Appointment Confirmation
 • تاییدیه اپلیکیشن فرم DS-160 Confirmation Page
 • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و پاسپورت های قبلی
 • دو قطعه عکس ۵*۵ رنگی جدید با زمینه سفید (طبق قانون کلی امریکا می باید خط رویش مو و گوشها در عکس پیدا باشد، اما دراین امر برای زنان مسلمان محجبه استثنا وجود دارد.)
 • مدارک شخصی متقاضی شامل اصل و ترجمه شناسنامه، کارت ملی مدارک مالی شامل پرینت شش ماهه حساب و نامه تمکن به لاتین ممهور به مهر امور بین الملل بانک مربوطه Bank Statement
 • مدارک شغلی شامل ترجمه گواهی اشتغال به کار، حکم کارگزینی یا بازنشستگی، روزنامه رسمی شرکت، آگهی تغییرات و تصمیمات، فیش حقوقی و سوابق بیمه، پروانه مطب یا بهره وری، جوازکسب، نامه اتحادیه اصناف و …
 • اصل دعوتنامه یا رزرواسیون هتل
 • اصل و ترجمه سند ملکی
 • اصل و ترجمه سند ازدواج یا طلاق نامه
 • کارت پایان خدمت یا معافیت (مخصوص آقایان)
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات (مخصوص دانشجویان)

توجه داشته باشید که تنها ۴ مورد اول جزو مدارک الزامی جهت اخذ ویزای امریکا محسوب می شود و مابقی مدارک تنها به تسهیل و تسریع شدن پروسه ویزا کمک می کنند و اختیاری هستند. درصورتیکه ترجمه مدارک تنها مهر دارالترجمه را دارا باشد ازسوی سفارت قابل پذیرش است اما برای اعتبار بیشتر مدارک، بهتر است به تاییدیه وزارت امور خارجه نیز برسند. متقاضیان انواع مختلف ویزا باید فرمها و مدارک مرتبط با نوع ویزای درخواستی خود را علاوه بر مدراک فوق ارائه دهند؛ به طورمثال متقاضیان دریافت ویزای دانشجویی می باید مدارک تحصیلی، اصل فرم I-20  و برگه تاییدیه پرداخت سویس SEVIS FEE Confirmation Page را نیز همراه داشته باشند.

پیکاپ ویزای انگلیس در آنکارا و استانبول :
حضور متقاضیان در روز مصاحبه جهت انگشت نگاری و تحویل مدارک الزامیست و سفارت انگلیس (WORLD BRIDGE )  اصل پاسپوت فعلی ، اصل پاسپورت های قبلی و اصل و ترجمه ی پاره ای از مدارک را از متقاضی دریافت میکند و روزی که مدارک آمادۀ پیکاپ هستند اصل تمامی این مدارک را نمایندۀ رسمی این مرکز دریافت میکند.  به علت اینکه سفارت انگلیس اصل پاسپورت مسافر را نگه میدارد مسافران بدون پاسپورت و با دریافت برگۀ عبور از سفارت خانه های ایران واقع در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردنند.

مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ ویزای انگلیس :

 • اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس.
 • اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی.

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری طلوع یاران آماده هرگونه همکاری در زمینه پیکاپ پاسپورت و ویزای شما عزیزان را در کمترین زمان ممکن با پایین ترین هزینه اعلام میدارد .
سفر و اقامتی آرام و خاطره انگیز برایتان آرزومندیم .