آفر تور ۶ شب آنتالیا ـ ویژه نمایشگاه کشاورزی GrowTech (رفت ۲ و ۹ آذر ماه)

شرکت خدمات مسافرتی طلوع یاران دزفول

با اقساط ۱۰ ماهه بدون پیش پرداخت

لارا هادریانوس (*۴)….۱/۳۴۰/۰۰۰
ترنس آلانتیک (*۵)….۱/۴۴۰/۰۰۰
گرند پارک لارا (*۵)….۱/۸۹۰/۰۰۰
کلاب سرا (*۵)….۲/۰۹۰/۰۰۰
ترندی لارا (*۵)….۲/۰۹۰/۰۰۰
آدالیا الیت (*۵)….۲/۲۵۰/۰۰۰
شروود بریزس (*۵)….۲/۲۵۰/۰۰۰
فیم رزیدنس (*۵) ….۲/۳۹۰/۰۰۰
کنکورد دلوکس (*۵)….۲/۳۹۰/۰۰۰
کرملین پالاس (*۵)….۲/۳۹۰/۰۰۰
دلفین دیوا (*۵)….۲/۴۹۰/۰۰۰
باروت لارا (*۵)….۲/۴۹۰/۰۰۰
دلفین پالاس (*۵) ….۲/۵۵۰/۰۰۰
دلفین امپریال (*۵) ….۲/۷۹۰/۰۰۰
http://l1l.ir/2-gc

اطلاعات بیشتر رو از سرکار خانم خباززاده دریافت کنید🔰
۴۲۲۴۰۰۴۰
۴۲۲۴۰۳۹۹
۴۲۲۳۱۰۹۳